YASAL UYARI

YASAL UYARI

Bu sitede yer alan sermaye piyasası, yatırım faaliyetlerine aracılık, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı gibi ifadelerin hiçbirisi,  30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen ifadelerle aynı anlamı içermemektedir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,  “Kapsam” başlık ve içerikli Madde 2’de de belirtildiği üzere;

 .

“Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri,  sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, Merkezî Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu”nu düzenlemek ve denetlemek üzere konulmuş olup, GYOlar dışında, bu kanun kapsamına girmeyen,  halka açık olmayan ve/veya organize olmayan ticari gayrimenkul piyasasını ve bu piyasada çalışanları kapsamamaktadır. Dolayısıyla bu sitede yer alan ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda adı geçen faaliyetlerle sadece finansal terminoloji açısından benzerlik bulunmaktadır.

 .

Mergen Danışmanlık, ticari gayrimenkul piyasasında yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık vermek amacı ile kurulmuş olup, herhangi bir şekilde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlandığı üzere, herhangi bir sermaye piyasası aracı üzerinde danışmanlık veya aracılık yapamaz.

 .

Mergen Danışmanlık, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabii değildir ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile belirtilen sermaye piyasası hizmetlerinin herhangi birini vermeye yetkili  değildir.

 .

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkten Sermaye Piyasası Kurulu’nun resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.

www.spk.gov.tr

 .

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu pdf olarak aşağıdan indirebilirsiniz.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  mergen download işareti