YATIRIM & VARLIK YÖNETİMİ

YATIRIM & VARLIK YÖNETİMİ

Yatırım ve Varlık Yönetimi hizmeti,  bir gayrimenkulün sadece operasyonel olarak değil, finansal anlamda da yönetimini hedeflemekte ve bunun için sadece varlığın dinamiklerini değil, içinde bulunduğu piyasanın ve global finansal piyasaların etkilerinin de irdelenmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Kurumlar, finansman sağlayan bankalar, kendi gayrimenkul portföyü olan şirketler veya belirli varlık düzeyine sahip aile ofisleri gibi farklı yapılardan gelen yatırımcıların her biri, farklı tüm varlık tiplerini kapsayan gayrimenkul portföy yönetiminde sahip olduğumuz uzun vadeli yaklaşımdan yararlanmaktadırlar. Varlık yönetimi hizmetimiz, varlığın mevcut düzeyi, varlığın finansal durumunun optimizasyonu ve varlığın olabilecek en yüksek değerle satışa hazır tutulması ile ilgili üst düzey raporlama, planlama ve yönetim yapılmasını içermektedir.

 

Yatırım yönetimi tarafında ise, kurumsal ve diğer yatırımcılara, stratejik varlık plasmanları, portföy yapılandırmaları ve diğer yatırım faaliyet ve olanaklarıyla ilgili, finansal piyasalar ve ticari gayrimenkul piyasaları ile bilgi ve tecrübelerimizin bileşiminden kaynaklanan eşsiz bakış açımızla gereken destek sağlanmaktadır.

 

Mergen Consulting Group’ın ana hizmet nedeni olan “finans ve gayrimenkul arasında köprü olma” hedefinden kaynaklanan doğal bir hizmet kolu olmakla beraber Yatırım ve Varlık Yönetimi hizmeti, mevcut durumda Türkiye’de geleceğin hizmeti olarak görülmektedir. Buna rağmen, Mergen Danışmanlık’ın, tanımı ve hedefi gereği kendi alanında öncü olması itibariyle, halihazırda müşterilerine sağladığı hizmetler genel olarak şöyle özetlenebilir:

 .

 .

•  Şirketlere ,Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kuruluşu konusunda danışmanlık,
•  Portföy Şirketlerine Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kuruluşu konusunda danışmanlık,
•  Yatırımcılara Finansal Varlık Yönetimi konusunda danışmanlık,
•  Yatırımcılara Gayrimenkul Portföy Yönetimi konusunda danışmanlık.

 .

 .

Mergen Danışmanlık, sadece halihazırda mevcut portföylerin varlıklarının yönetilmesi konusunda değil, aynı zamanda aile ofislerinin ve kurumsal müşterilerin stratejik varlık plasmanı konusunda da danışmanlık hizmeti vererek, oluşturulan stratejiye en uygun yatırım fırsatlarının bulunması ve değerlendirilmesi ile de ilgili olarak hizmet vermektedir.

PowerPoint Presentation