AVM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

AVM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Danışmanlığı hizmetinin içeriği,   daha çok kiracı ilişkileri yönetimi ve pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yöneliktir. Temizlik, güvenlik ve teknik konuları içeren operasyonel çalışmaları kapsamamaktadır.

 

Hizmetin hedefinde, planlama ve kiralama öncesi koyulan hedeflerin hem kiracı hem de yatırımcı perspektifinde gerçekleştirilmesini sağlamak için tüketici ilgisini yönlendirerek satışa dönüştürülmesi amacıyla, gerek merkez yönetim ekibi ile gerekse reklam ve halkla ilişkiler ajansları ile koordinasyon altında çalışmayı kapsamaktadır.

 

Yapılan çalışmada kiracı performansları irdelenerek, merkezin başarısı için benchmarklar oluşturmak, yıllık performans hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik strateji oluşturulması yer almaktadır.